► მამას დუდღნიკი მეთქილოგოლ ენატლება ხოლმე მამიტოს :-<
ბავშვს არაფერი დამართოთ თორე თქვენ მო...

8 კომენტარი: